Αναβάθμιση των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του Κληροδοτήματος Υ/Α’ (ε.α.) Βαφειάδη Κωνσταντίνου

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος (ΥΓ) ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος, έχει συστήσει ειδική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει, για την διαχείριση της διαθήκης Υ/Α’ (ε.α.) ΒΑΦΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου, καθώς και άλλες εξειδικευμένες επιτροπές αξιολόγησης των Ιατρικών θεμάτων που απασχολούν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι επιτροπές διαχείρισης αποτελούνται από Ιατρούς διαφόρων Ειδικοτήτων, οι οποίοι προτείνουν, συζητούν, προγραμματίζουν και λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπλήρωση του σκοπού της διαθήκης και άλλων θεμάτων Ιατρικής φύσεως, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες πρωτοβάθμιας Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το καταπίστευμα της διαθήκης Υ/Α’ (ε.α.) ΒΑΦΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου, σε συνδυασμό με κάποια ενίσχυση από τον τακτικό προϋπολογισμό κατάφερε μέχρι στιγμής να αναβαθμίσει επιτυχώς με υπερσύγχρονο Ιατρικό εξοπλισμό τα παρακάτω τμήματα:

Αναβαθμίστηκαν πλήρως τα δύο Οφθαλμολογικά Ιατρεία  με νέα σύγχρονα μηχανήματα εξέτασης και συγκεκριμένα με μία σχισμοειδής λυχνία, ένα διαθλασίμετρο, ένα τονόμετρο, δύο οπτότυπα, δύο φακόμετρα, δύο δοκιμαστικοί σκελετοί με τις κασετίνες τους, δύο διαγνωστικοί φακοί. Αποκτήθηκε ένας σύγχρονος τομογράφος οπτικής συνοχής (OCT) τελευταίας γενιάς. Με τη εξέταση OCT επιτυγχάνεται σε αληθινό χρόνο μια πλήρης τομογραφική εκτίμηση (οπτική βιοψία), τόσο της δομής όσο και της παθολογίας της πασχούσης περιοχής του οφθαλμού (είναι δυνατόν να διαγνωστούν περιπτώσεις ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, άλλων ωχροπάθειών, οπής, κυστωειδούς οιδήματος της ωχράς, γλαυκώματος, οιδημάτων κεντρικής περιοχής, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας κτλ). Η διαγνωστική τεχνική OCT πραγματοποιείται με σκανάρισμα του σημείου που επιθυμεί να ελέγξει ο Ιατρός με ένα ειδικό laser και δεν χρειάζεται να έχει κάνει κάποια ειδική προετοιμασία ο εξεταζόμενος.    Τα ευρήματα αναλύονται από το πρόγραμμα (software) του μηχανήματος και δημιουργείται μια εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη του. Η εικόνα αυτή αποτελεί τελικά μια οπτική τομή του σημείου που εξετάζει ο Ιατρός, η οποία επιτρέπει να εκτιμήσει με βεβαιότητα το είδος της βλάβης και να προσαρμόσει ανάλογα την θεραπευτική πρακτική. Σημειώνεται πως η μέθοδος, πέρα από την διαγνωστική της αξία, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση της εξέλιξης οφθαλμικών παθήσεων (follow-up) για τυχών αλλαγές στην θεραπευτική αγωγή.

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, ενισχύθηκε με απινιδωτές και καρδιογράφους. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αποκτήθηκε ένας σύγχρονος καρδιολογικός υπερηχοτομογράφος τελευταίας γενιάς. Πραγματοποιήθηκε η τελευταία αναβάθμιση του συστήματος του υπερηχοτομογράφου που βελτιώνει την διακριτική του ικανότητα με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα μέγιστης καθαρότητας και ευκρίνειας εικόνας. Ακόμη εγκαταστάθηκε το λογισμικό μέτρησης συστροφής του μυοκαρδίου (ποσοτικοποίηση Strain / Strain rate και Bulls Eye representation).

Στο Οδοντιατρικό Τμήμα πραγματοποιήθηκε μια πλήρης αναβάθμιση του ενός εκ των δύο Οδοντιατρείων (οδοντιατρική έδρα με κλίβανο και λοιπά παρελκόμενα) και επισκευή του παλαιού Οδοντιατρείου. Επίσης, σε τακτική ετήσια βάση ενισχύονται με αναλώσιμα τα Οδοντιατρεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών.

Αναβαθμίστηκε πλήρως το εμφανιστήριο του Ακτινολογικού Τμήματος του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (εναρμόνιση με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης – χωρίς χημικά). Με το νέο αυτό εξοπλισμό επιτυγχάνεται η δραστική μείωση του κόστους εκτύπωσης των εξετάσεων, παρέχεται διευκόλυνση των προσερχόμενων ασθενών, καθώς και των ιατρών που τους παρακολουθούν, διότι οι εξετάσεις παραλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD-USB), αλλά και σε απλή εκτυπώσιμη μορφή. Επίσης, αποκτήθηκε ένας σύγχρονος υπερηχοτομογράφος που πραγματοποιεί Παθολογικές εξετάσεις (άνω-κάτω κοιλίας), Ουρολογικές, Αγγειολογικές, καθώς και μικρών και επιφανειακών οργάνων.

Το Παιδιατρικό τμήμα εξοπλίστηκε πλήρως με όλα τα απαραίτητα ιατρικά εργαλεία και μέσα (παιδικό & βρεφικό στηθοσκόπιο, παιδικό & βρεφικό πιεσόμετρο, παιδικό & βρεφικό οξύμετρο, δύο ωτοσκόπια, δύο οφθαλμοσκόπια, ψηφιακή ζυγαριά, νεφελοποιητής), για να υποδεχτεί και να εξετάσει παιδιά όλων των ηλικιών.

Αναβαθμίστηκε πλήρως το Μικροβιολογικό-Βιοπαθολογικό Τμήμα με τρείς συγχρονους αναλυτές (Αιματολογικός, Βιοχημικός και Ηλεκτρολυτών). Επίσης, απέκτησε ένα σύγχρονο διαγνωστικό σύστημα ταχείας μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2 (PCR), που βοήθησε αρκετά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και λειτουργεί μέχρι σήμερα με την δυνατότητα πραγματοποίησης κι άλλων μοριακών ανιχνεύσεων (Γρίπη τύπου Α+Β και τον ιό RSV).

Ο ειδικός οικίσκος έξωθεν της έδρας της Διεύθυνσης Υγειονομικού, στον οποίο μεταφέρθηκε το Λοιμωξιολογικό Ιατρείο, την περίοδο της πανδημίας, εξακολουθεί να λειτουργεί προκειμένου να γίνεται ο διαχωρισμός των ασθενών με συμπτωματολογία και να προστατεύονται οι προσερχόμενοι ασθενείς των υπόλοιπων Ιατρικών Τμημάτων. Το Λοιμωξιολογικό Ιατρείο στελεχώνεται καθημερινά με τουλάχιστον έναν Ιατρό και μία Νοσηλεύτρια, οι οποίοι αξιολογούν τους προσερχόμενους ασθενείς με οποιαδήποτε λοίμωξη, ενώ υπάρχει ταυτόχρονα η δυνατότητα δειγματοληψίας, για τη δοκιμασία ταχέως ελέγχου αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), με άμεση γνωστοποίηση του αποτελέσματος και λήψη περαιτέρω κατευθύνσεων.

To Αλλεργιολογικό και το Δερματολογικό τμήμα ενισχύθηκε με δύο δερματοσκόπια , δύο ειδικούς δερματολογικούς φακούς και τρείς τροχήλατους δερματολογικούς μεγεθυντικούς φακούς.

Ενισχύθηκε και αναβαθμίστηκε το Ω.Ρ.Λ. Τμήμα με τυμπανομετρητή, ρινοφαρυγγοσκόπιο, συσκευή μελέτης ύπνου, μετωπιαίο κάτοπτρο και τα παρελκόμενά τους.

Το Φυσιοθεραπευτήριο με δύο κρεβάτια φυσιοθεραπείας, δύο συσκευές ηλεκτρομάλαξης, δύο συσκευές συνδυασμού ηλεκτροθεραπείας-υπέρηχου-αναρρόφησης, μια συσκευή tecar και ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο αποθεραπείας.

Το Ψυχιατρικό και το Ψυχολογικό Τμήμα είναι υπεύθυνο για την επιτυχή αναβάθμιση του Ψυχομετρικού εργαλείου, το οποίο σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε, εναρμονίστηκε με την σύγχρονη μέθοδο επιλογής προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.  Επίσης, εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί με ιδιαίτερη επιτυχία η γραμμή Ψυχολογικής υποστήριξης (2103410900) για το Αστυνομικό προσωπικό  και τις οικογένειες του.

Εγκαταστάθηκαν σε λειτουργικούς χώρους της Δ/νσης Υγειονομικού και των Κεντρικών Ιατρείων Αθηνών, ηλεκτρικές συσκευές ενεργειακής απόδοσης Α+++ (κυρίως κλιματιστικά). Επίσης, ενισχύθηκε η Υπηρεσία μας και το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εκτυπωτές, γραφική ύλη και είδη καθαριότητας.

Έχει προγραμματιστεί η αναμόρφωση της στέγης του κτιρίου που στεγάζεται η Διεύθυνση Υγειονομικού και το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών με ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού net metering για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Για το έτος 2023, εκτός από την ενίσχυση και αναβάθμιση των Τμημάτων του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών (Οφθαλμολογικό, Μικροβιoλογικό, Οδοντιατρικό, ΩΡΛ κλπ), έχει προγραμματιστεί και η αναβάθμιση του Γαστρεντερολογικού και του Δερματολογικού Τμήματος του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης. Το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης ενισχύεται σε ετήσια βάση από την διαθήκη Υ/Α’ (ε.α.) ΒΑΦΕΙΑΔΗ Κωνσταντίνου και μέχρι στιγμής έχουν αναβαθμιστεί τα Τμήματα Παθολογίας, Δερματολογίας, Καρδιολογίας και ΩΡΛ.

Κοινοποίηση
Scroll to Top