ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αποστολή

α. Η παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας και η μέριμνα για πληρέστερη ιατρική και νοσοκοµειακή περίθαλψη του εν ενεργεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας και των Πολιτικών Υπαλλήλων της

β. Η επίβλεψη της πορείας της ασθένειας του προσωπικού, που νοσηλεύεται στα νοσοκοµεία ή κλινικές ή άλλα θεραπευτήρια της περιοχής ευθύνης του.

γ. Η λήψη ή εισήγηση αναγκαίων μέτρων για την υγεία του προσωπικού.

δ. Η διενέργεια ιατρικών επιστημονικών ερευνών.

ε. Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής.

αποστολή
  • secure
    Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
  • headphone
    24x7 Υποστήριξη
  • Καθημερινά Ραντεβού
Scroll to Top