ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δικαιούχοι Περίθαλψης

Ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του εν ενεργεία και εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού καθώς και των μελών των οικογενειών τους είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Ως εκ τούτου, στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, το Κεντρικό Ιατρείο Θεσ/κης και τα περιφερειακά Ιατρεία που λειτουργούν ανά την Ελλάδα, λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ως άνω κύριο φορέα.

Όλο το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι Πολιτικοί Υπαλλήλοι της δικαιούνται περίθαλψης.

ιατρός-εοπυυ

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών παρέχει εξωνοσοκοµειακή ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών δέχεται για εξέταση τα µέλη των οικογενειών του εν ενεργεία προσωπικού, καθώς και το προσωπικό που έχει συνταξιοδοτηθεί και τα µέλη των οικογενειών του.

Επιπλέον, το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών παρακολουθεί την υγεία του προσωπικού , µεριµνά για την περίθαλψη των ασθενών και επιβλέπει την πορεία των νοσηλευοµένων σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της περιοχής δικαιοδοσίας του.

Στον ισόγειο χώρο του κτηρίου κάθε Δευτέρα και Πέμπτη υπάρχει Ελεγκτής του Κλάδου Υγείας τ.Α.Π. (σφραγιδάκι) που εξυπηρετεί τους δικαιούχους της τ.Α.Π. Tηλέφωνο επικοινωνίας 210-3451596

Οι γιατροί δύνανται να συνταγογραφούν βάσει της ειδικότητάς τους και της κείμενης νομοθεσίας.

Το κτήριο του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών είναι πλήρως προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς στην πλαϊνή πύλη του κτηρίου επί της οδού Ιπποθοντιδών, λειτουργεί αναβατόριο (πλατφόρμα διαγώνιας κίνησης) που επιτρέπει τη μεταφορά αναπηρικών αμαξιδίων εντός του κτηρίου.

Scroll to Top