ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Κεντρικό Ιατρείο Αθήνας

Διεύθυνση Πειραιώς 153, Αθήνα 118 54
Τηλέφωνο 210-3482333 Email ki-ath@astynomia.gr

Διοίκηση

Διευθυντής Κεντρικού Ιατρείου Αθήνας

Ιωάννης Μωραϊτης

Ταξίαρχος (ΥΓ) Οφθαλμίατρος Χειρουργός
Διευθυντής Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών
Doctor with stethoscope in a hospital, back view

Υποδιευθυντής Κεντρικού Ιατρείου Αθήνας

Doctor with stethoscope in a hospital, back view

Βασιλική Βεσλεμέ

Αστυνομικός Διευθυντής (ΥΓ) Αλλεργιολόγος
Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ.
Scroll to Top