ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Κεντρικό Ιατρείο Αθήνας

Διεύθυνση Πειραιώς 153, Αθήνα 118 54
Τηλέφωνο 210-3482333 Email ki-ath@astynomia.gr

 

Διοικητικό Τμήμα

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 210-3482349
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210-3482348
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 210-3482477
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 210-3451596
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 210-3482379, 210-3482380
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 210-3482411, 210-3482416
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ 210-3482450
Scroll to Top