ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διοικητικό Τμήμα

ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΡΙΟ 210-3482400
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 210-3482332
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 210-3482335
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 210-3482337
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 210-3482438
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗ 210-3482470
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 210-3482432
Scroll to Top