Ζαρμακούπη Αικατερίνη

Ζαρμακούπη Αικατερίνη

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A’ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΓ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

6951 681 618
210 34 82 469
katzarmakoupi@hotmail.com
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

01-04/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ WORKING WITH CHILDREN” TOY GESTALT FOUNDATION
2010-2014 ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ GESTALT FOUNDATION ΑΘΗΝΑΣ
2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΙΝΕΣΟΤΑ  MMPI -2 ΣΤΗΝ ISON PSYCHOMETRICA
2012 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ  ΕΕΣΣΚΕΨΟ
2011-2012 ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΣΤΟ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   
2009-2010 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
2008-2009 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
2004-2008 ΠΤΥΧΙΟ ΣΧΟΛΗΣ Φ.Π.Ψ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κοινοποίηση
Scroll to Top