Καλύβας Χρήστος

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΓ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α’

6936 501 321
210 348 2362
chriskalivas@hotmail.com
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Το έτος 1984 εισήλθε στην Ελληνική Αστυνομία.
Το έτος 1988 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄.
-Είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία και απέκτησε το σχετικό Πτυχίο, στις 15-12-1995 με βαθμό Πτυχίου «Λίαν Καλώς».
-Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών & Επειγουσών Καταστάσεων» με κατεύθυνση «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας». Απέκτησε τον σχετικό τίτλο στις 10-07-2013 με βαθμό «Άριστα». Τίτλος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: «Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού στην Ελληνικής Αστυνομία: Κριτική Αξιολόγηση».
-Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού αποφοίτησης από το Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Στις 12 Ιουλίου 2016, απέκτησε το σχετικό Πιστοποιητικό με βαθμό «Άριστα». Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: «Η έννοια της αυτο συμπόνιας και η αξιοποίησή της στο θεσμό της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού».

Κοινοποίηση
Scroll to Top