Καμπούρα Στη Μύτη

Καμπούρα στη μύτη: Αισθητική και Λειτουργικότητα

Η καμπούρα στη μύτη(ύβος) αποτελεί μία από τις συχνότερες δυσμορφίες της ρινός. Η ογκώδης ράχη της μύτης μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία και τη συνολική εικόνα ενός προσώπου. Καθώς ημύτη αποτελεί το κεντρικό ανατομικό στοιχείο του προσώπου, όπως είναι φυσικό, κάθε δυσμορφία είναι ιδιαίτερα εμφανής.

Εκτός, όμως, από την αισθητική διάσταση σε μία μύτη με καμπούρα, τίθεται και το ζήτημα της λειτουργικότητάς της. Δηλαδή κατά πόσο μία δυσμορφία της μύτης επηρεάζει τη σωστή αναπνοή του ασθενούς. Σε αρκετές περιπτώσεις, η καμπούρα της μύτης δεν συνδέεται με κάποιο λειτουργικό πρόβλημα. Πολλές φορές όμως είναι πιθανό να συνδέεται και με λειτουργικά προβλήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ‘μύτης υπό τάση’ όπου ένας μεγάλος ύβος μπορεί να οφείλεται σε ένα ιδιαίτερα ψηλό ρινικό διάφραγμα γεγονός που προκαλεί στένωση στην έσω ρινική βαλβίδα της μύτης.

Πώς διορθώνεται η καμπούρα στη μύτη;

Η ρινοπλαστική είναι η επέμβαση που δίνει τη λύση σε μία μύτη με καμπούρα. Όταν, μάλιστα, η καμπούρα συνδυάζεται με την ύπαρξη κάποιου εσωτερικού ανατομικού προβλήματος που επηρεάζει την αναπνοή, τότε μιλάμε για λειτουργική ρινοπλαστική. Η διόρθωση του ρινικού ύβουεπιτυγχάνεται με την αφαίρεση των αντίστοιχων τμημάτων ρινικών οστών και χόνδρου από τη ράχη της μύτης. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τα κλασικά εργαλεία της ρινοπλαστικής, είτε με το εξελιγμένο εργαλείο του πιεζοτόμου (ρινοπλαστική με υπερήχους).

Ας μην ξεχνάμε πως το ζητούμενο είναι η καλαισθησία αλλά και η λειτουργικότητα της μύτης, σε περιστατικά όπου αυτή επηρεάζεται. Ένας έμπειρος ρινοχειρουργός θα παρέμβει με στόχο τη συμμετρίακαι αρμονία της μύτης με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ταυτόχρονα, όμως, θα εργαστεί για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς της ώστε ο ασθενής να αναπνέει πλέον ελεύθερα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους και εφόσον κριθεί απαραίτητο, ο ρινοχειρουργός μπορεί να παρέμβει στο ρινικό διάφραγμα ευθειάζοντας το αλλά και στις ρινικές κόγχες (κογχοπλαστική)

Αξίζει να αναφερθεί ότι μία εναλλακτική για την αντιμετώπιση του ύβου στη μύτη αποτελεί η ρινοπλαστική με υαλουρονικό οξύ. Η συγκεκριμένη τεχνική υπό προϋποθέσεις μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως για ένα χρόνο), δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει τη χειρουργική επέμβαση.

Καμπούρα στη μύτη: Τι πρέπει να γνωρίζω για την επέμβαση;

Η χειρουργική επέμβαση για την καμπούρα στη μύτη γίνεται υπόγενική αναισθησία και μπορεί να αποτελεί μέρος είτε της ανοιχτής είτε της κλειστής ρινοπλαστικής. Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προσπέλαση, ο χειρουργός προσεγγίζει την ανατομική περιοχή που πρέπει να διορθωθεί. Με τις κατάλληλες τεχνικές, ο ύβος αφαιρείται και η ράχη της ρινός αποκτά τη μορφή που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου. Αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, τοποθετείται ένας νάρθηκας εξωτερικά στη ράχη της μύτης που την σταθεροποιεί και την προστατεύει από τραυματισμούς για μία περίπου εβδομάδα.

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του μετά από λίγες ώρες ή την επομένη της επέμβασης. Είναι σημαντικό να τηρηθούν με προσοχή όλες οι μετεγχειρητικές οδηγίες έτσι ώστε η ανάρρωση να προχωρήσει χωρίς προβλήματα. Το οίδημα που φυσιολογικά υπάρχει στη μύτη θα υποχωρήσει σταδιακά και θα απορροφηθεί πλήρως εντός λίγων μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία δεν προκαλεί κανέναν πόνο στον ασθενή.

Καμπούρα στη μύτη: Η επιλογή του σωστού χειρουργού

Καθοριστικής σημασίαςγια την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματοςείναι η επιλογή του σωστού ρινοχειρουργού ΩΡΛ, τον οποίο θα εμπιστευθεί ο ασθενής για τη ρινοπλαστική του. Ο χειρουργός θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία έτσι ώστε να μπορέσει να αφαιρέσει την ενοχλητική καμπούρα και να χαρίσει στη μύτη μία αρμονική εικόνα.

Μιχαήλ Δ. Τσούνης MD, PhD
Στρατιωτικός Ιατρός
Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων και Παίδων
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης
https://orltsounis.gr

Κοινοποίηση
Scroll to Top