Κοτσώνης Ευάγγελος

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ (ΥΓ)
ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

6986 292 505
210 34 82 406 
evangeloskotsonis@gmail.com
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2018- 2022 Ειδικότητα Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και στο Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα».
2015– 2017 Μεταπτυχιακές Σπουδές με τίτλο «Δημόσια Υγεία» στη Σχολή Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
2007-2013 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κοινοποίηση
Scroll to Top