Κόλλιας Γεώργιος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ’

69ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ
210 348 2395
info@kollias-md.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2018 : International Olympic Committee Diploma in Sports Medicine
2018 : FIFA Diploma in Football Medicine
2015 : ΜέλοςτουΚολλεγίουΕλλήνωνΟρθοπαιδικώνΧειρουργών
2015 : Fellow of the European Board of Orthopaedics and Traumatology
2015 : Υποτροφία EFORT – Shoulder & Elbow Fellowship, St.John Hospital, Budapest
2013 : Shoulder & Elbow Fellowship, Shculthess Klinik, Zurich
2010 : Μεταπτυχιακός Τίτλος “Διεθνής Ιατρική, Διαχείρηση κρίσεων Υγείας”, ΕΚΠΑ
2005 : Πτυχίο Ιατρικής, ΑΠΘ – Ιατρικό Τμήμα ΣΣΑΣ

Κοινοποίηση
Scroll to Top