Λεβέντης Ιωάννης

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ (ΥΓ)
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β’

69ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ
210 348 2446
abc@kiath.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας στην Ακτινοδιαγνωστική, Αθήνα.
Διδακτορικό Δίπλωμα Διατριβής (PhD), Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Επεμβατική Ακτινολογία, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κοινοποίηση
Scroll to Top