Μάντζαρης Γεώργιος 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

6944 623 676
210 348 2391 
abc@kiath.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) , Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1993-1999, 2ος Επιτυχών) 
Μεταπτυχιακές Σπουδές : A.T.L.S Feb 2000
Ειδικότητα : Μαιευτική- Γυναικολογία ( γνωμοδότηση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 2248/14-11-2006) 

Κοινοποίηση
Scroll to Top