Μαντζούνης Αριστείδης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ  ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β’

69ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ
210 348 2369 
abc@kiath.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) το 2003.
Ειδικεύτηκε στην οφθαλμολογία στην Β΄ Οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός (2006-2010).
Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή του, πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (ΕΒΟ).

Κοινοποίηση
Scroll to Top