Μπακόλα Χριστίνα

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ (ΥΓ)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

69ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ
210 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
abc@kiath.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχιούχος του τμήματος Νοσηλευτικής Α’ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας-τετραετούς φοίτησης- με βαθμό 6 και 95/100 «καλώς».
Τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Νewcastle της Αγγλίας σε τμήματα παθολογικό και χειρουργικό με το πρόγραμμα Socrates κατόπιν χορήγησης υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών από 27/3/2000 εως 23/6/2000.
Τρίμηνη πρακτική άσκηση στο Π.Γ.Ν.Α. Λαικό στα τμήματα χειρουργικό, εξωτερικά ιατρεία , Μ.Ε.Θ. από 10/7/2000 εως 6/10/2000.
Παρακολούθηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης στην Ε.Σ.Δ.Δ. από 27/5 εως 14/6/2002.
Παρακολούθηση σχολείου κατάρτισης και επιμόρφωσης Αστυνομικού Προσωπικού ειδικών καθηκόντων 30/01 εως 10/02/2006 .

Κοινοποίηση
Scroll to Top