Μπέλλου Βασιλική

Μπέλλου Βασιλική

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΓ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

6987 399 033
210 34 52 358
psy.bellou@gmail.com
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Οκτώβριος 2021Σεπτέμβριος 2023 Κάτοχος διπλώματος ειδίκευσης στην Γνωσιακή – Συμπερίφορική Θεραπεία, στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και  Συμβουλευτικής.
Σεπτέμβριος 2021 Εκπαίδευση στην Χορήγηση, Βαθμολόγηση και Επεξεργασία Αποτελεσμάτων για την «Κλίμακα Νοημοσύνης Wechsler για παιδιά (WISC-VGR)».
Οκτώβριος 2020Ιούνιος 2021 Δίπλωμα ειδίκευσης στην  Συμβουλευτική   και  στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Π.Ε.Σ.Υ.Π) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Οκτώβριος 2019Μάρτιος 2021 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μάρτιος – Απρίλιος 2018 Εκπαίδευση στην Χορήγηση, Βαθμολόγηση και Επεξεργασία Αποτελεσμάτων για το «Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα ΜΜΡΙ-2» .
Φεβρουάριος – Μάιος 2017 Παρακολούθηση Βιωματικού Εργαστηρίου Ευαισθητοποίησης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία με βάση τις αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.
Σεπτέμβριος 2013Ιούνιος 2017 Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Κοινοποίηση
Scroll to Top