Μπερδούσης Κωνσταντίνος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  (ΥΓ)
ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ’

69XX XXX XXX
210 348 2448 
abc@kiath.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχίο Ιατρικής, Στρατιωτικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Ειδικεύτηκε στην Ορθοπαιδική, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Κοινοποίηση
Scroll to Top