Μπρίκου Ανθή

ΑΣΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α’

6937 133 167
210 348 2390 
a.brikou@yahoo.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

1988-1995 : Εισαγωγή στο τμήμα ιατρικής του Α.Π.Θ με πανελλήνιες εξετάσεις και με επίσημη σειρά επιτυχίας 4η στο σύνολο των εισαχθέντων.
Ειδικότητα-Μεταπτυχιακές σπουδές : Ειδική παθολόγος-Επείγουσα Ιατρική

Κοινοποίηση
Scroll to Top