Παπασάββα Κωνσταντίνα

Παπασάββα Κωνσταντίνα

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΓ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

6946 012 859
210 34 82 365
kpapasavva@yahoo.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2015 – Σήμερα  Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής θεραπείας Οικογένειας, Ατόμου, Ομάδας
Οκτώβρης 2007 – Ιούνιος 2013 Εκπαίδευση στη Συστημική Προσέγγιση ως μεθόδου     Οικογενειακής και Ομαδικής θεραπείας
2006 – 2009 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ψυχική Υγεία
2002 – 2005 Πτυχίο Ψυχολογίας
1998 – 2002 Πτυχίο Φιλοσοφικής, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Κοινοποίηση
Scroll to Top