Πετρούλιας Γεώργιος

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ (ΥΓ)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡIKO TMHMA B’

69ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ
210 348 2366
abc@kiath.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2015 – 2016  Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στα οδοντικά οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα στο ΕΚΠΑ
2003 – 2008 Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών στο ΕΚΠΑ
1999 – 2001 Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Κοινοποίηση
Scroll to Top