Πολίτη Ερασμία

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β΄ (ΥΓ)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

69ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ
210 ΧΧΧ ΧΧΧΧ
erapol@yahoo.com
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Master) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στην ¨Δημόσια Υγεία¨  (Βαθμός Πτυχίου: ¨Άριστα¨) Ιούνιος 2014 
Κάτοχος Μεταπτυχιακόυ τίτλου ειδίκευσης (Master), Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εργαστηρίου Ιατρικής Ψυχολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών με θέμα «Αντιμετώπιση του Πόνου» (Βαθμός Πτυχίου: ¨Άριστα¨), Ιούλιος 2007 . 
Πτυχίο τμήματος  Νοσηλευτικής (Τ.Ε.), Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας , Ανωτάτου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  Αθηνών, (Βαθμός Πτυχίου : 8.13 ”Λίαν Καλώς”), Μάρτιος 2001

Κοινοποίηση
Scroll to Top