Σαλιγκαράς Ιωάννης

Σαλιγκαράς Ιωάννης

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΓ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

6976 566 626
210 34 82 469
salyiannis@yahoo.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου για όλη την επικράτεια.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  (MSc) «Βασική και εφαρμοσμένη γνωσιακή επιστήμη» από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).(Περιγραφή: Σύνδεση της Γνωσιακής Ψυχολογίας με την επιστήμη των Νευροεπιστημών (εγκεφαλικές δομές) και την τεχνητή νοημοσύνη). Ειδίκευση στην Γλώσσα του Σώματος – Μη λεκτική επικοινωνία και την   Διεκδικητική Συμπεριφορά.
Εκπαίδευση στην  Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Χανίων. Ανάληψη περιστατικών εξωτερικών ιατρείων και τακτικές συνεδρίες με νοσηλευόμενους ασθενείς στο πλαίσιο εποπτείας και καθοδήγησης από πιστοποιημένους ψυχολόγους.
Δίπλωμα ειδίκευσης στην Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR) – Alison independent global organisation accredited by CPD UK. Πιστοποιημένες γνώσεις σε προσλήψεις, αξιολόγηση, διαχείριση και εκπαίδευση του προσωπικού των οργανισμών. Τεχνικές και μεθοδολογία συνέντεύξεων και τερματισμός – λύση συνεργασίας.

Κοινοποίηση
Scroll to Top