Σταμπολίδου Ηρώ

Σταμπολίδου Ηρώ

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΓ)
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

6978 371 544
210 34 82 469
iro_st@hotmail.com
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

12/2020-02/23 Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Αθήνα
11/2019 Πιστοποίηση Medication Training – AICS Group, Λονδίνο
02/2019 Πιστοποίηση Manual handling Training– AICS Group, Λονδίνο
01/2019 Πιστοποίηση Health & Safety – AICS Group, Λονδίνο
09/2016 – 02/2018 Μεταπτυχιακό Νευροψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, Μάαστριχτ, Ολλανδία
09/2008 – 11/2013 Πτυχίο Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Κοινοποίηση
Scroll to Top