Σταυρουλάκης Γεώργιος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β’

6945 312 488
210 348 2381 
info@myallergy.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

1996 Εισαγωγή Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ως μαθητής Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)
2002 Πτυχίο Ιατρικής , Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΒΑΘΜΟΣ: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ)
2003 Αποφοιτήριο Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)
2010 Επιτυχής Συμμετοχή στις Εξετάσεις Επάρκειας Γνώσεων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας και κλινικής Ανοσολογίας
2010 Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Β΄Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν.Π.Α.Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Φυσική Ιστορία της Αλλεργίας στο ψάρι ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΝ. ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
2010 Εκπαίδευση στο Ανοσολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του AMSTERDAM (AMC, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM)
2011 Λήψη Ιατρικής Ειδικότητας Αλλεργιολογίας

Κοινοποίηση
Scroll to Top