Συνάντηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού με τον Διευθυντή της Β’ Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 ο Διευθυντής της  Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α, Υποστράτηγος (ΥΓ) Αθανάσιος Μπαδέκας
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου κ. Ρόιλο Χρήστο.
Μεταξύ τους συζητήθηκαν θεματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλα και συνεργασίας μεταξύ των δυο υπηρεσιών.

Κοινοποίηση
Scroll to Top