Συνάντηση Δ/ντη Διεύθυνσης Υγειονομικού με Δ/ντη ΕΚΑΒ

Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 ο Δ/ντης της Δ/νσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α, Υπ/γος (ΥΓ) ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθανάσιος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β κ. ΠΥΡΡΟ Δημήτριο.
Μεταξύ τους συζητήθηκαν θεματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλα και συνεργασίας μεταξύ των δυο υπηρεσιών.

Κοινοποίηση
Scroll to Top