ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συχνές Ερωτήσεις

Ασθένεια-Εξέταση

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο υγείας κωλύεστε να πάτε για υπηρεσία, προσέρχεστε στα ιατρεία (ώρες 08:00 έως 13:00) και αφού προμηθευτείτε το απαραίτητο εισιτήριο από το γραφείο διαχείρισης ασθενών στο ισόγειο (γραφείο αρ. 8) εξετάζεστε από τον ιατρό της ανάλογης ειδικότητας. Ισχύει σειρά προτεραιότητας. Ο ιατρός, μετά την εξέταση, θα αποφασίσει αν κρίνεται απαραίτητη η απουσία σας από την υπηρεσία και για πόσο χρονικό διάστημα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι απαραίτητο κάθε φορά που έρχεστε στα ιατρεία να γνωρίζεται το Α.Μ.Κ.Α. σας και να φέρεται μαζί την Υπηρεσιακή σας ταυτότητα. Επίσης, να προσκομίζετε προαιρετικά μαζί σας το Ατομικό Δελτίο Ασθενειών (Α.Δ.Α.) και το Βιβλιάριο του ΕΟΠΥΥ (καφέ), όπου αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α. σε περίπτωση που σας ζητηθούν.

Είναι υποχρεωτικό να ενημερώνετε έγκαιρα τον αξιωματικό υπηρεσίας σας ή τον Διοικητή σας για την απουσία σας, την επίσκεψή σας στα ιατρεία, καθώς και για το πότε θα επιστρέψετε στα καθήκοντά σας ανάλογα τις οδηγίες του Ιατρού. Σε περίπτωση εισαγωγής έκτακτα σε νοσηλευτικό ίδρυμα για νοσηλεία, θεραπεία, αποκατάσταση ή χειρουργική επέμβαση να αναφέρετε τούτο ΑΜΕΣΑ και με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στην Υπηρεσία σας, ανεξάρτητα αν κατά τις ημέρες αυτές έχετε διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας η διανύετε άδεια (βλ. σχετική διαταγή).

Σε περίπτωση που η κατάστασή σας είναι τόσο σοβαρή που δεν επιτρέπει τη μετακίνησή σας, καλέστε το ΕΚΑΒ ώστε να μεταβείτε σε εφημερεύον νοσοκομείο. Σε κάθε άλλη περίπτωση προσέρχεστε στα Κ.Ι.Α. για εξέταση από υπηρεσιακό ιατρό. Σε περίπτωση που εξεταστείτε από ιδιώτη προσέρχεστε την επόμενη ημέρα στον υπηρεσιακό ιατρό  προσκομίζοντας το Α.Δ.Α., το καφέ βιβλιάριο αναγραφής εξετάσεων και τη γνωμάτευση του ιδιώτη ιατρού που σας εξέτασε.

Οι Ιατροί δέχονται καθημερινά συγκεκριμένο αριθμό ασθενών (που δεν δύναται να υπερβαίνει τους 25), που κατόπιν συνεννόησης του εκάστοτε Ιατρού Ειδικότητας με τον Διευθυντή του Κεντρικού Ιατρείου, ανάλογα με την ειδικότητα και τη φύση των περιστατικών, τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που ορίζονται από την Ιατρική Επιστήμη, για την ορθή και πλήρη αντιμετώπιση κάθε ιατρικού περιστατικού.
Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής για κάθε Ιατρικό Τμήμα κι εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο οριζόμενος κάθε φορά αριθμός ασθενών λαμβάνει εισιτήριο από το Γραφείο Υποδοχής-Διαχείρισης Ασθενών, το αργότερο 30 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας αυτού.
Από το ανωτέρω ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα επείγοντα περιστατικά, εφόσον κριθούν και αξιολογηθούν ως τέτοια, είτε από τον Ιατρό Ειδικότητας, είτε από τον Ιατρό Υποδοχής, και τα οποία θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα και κατά το δυνατόν.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ασθενείς για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο Κεντρικό Ιατρείο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους δε, πριν την προσέλευσή τους μπορούν είτε να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Γραφείο Υποδοχής-Διαχείρισης Ασθενών (Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210-3482477) είτε να ενημερώνονται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου (www.kiath.gr).

Για ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ομοίως, προμηθεύεστε από το Γραφείο Ραντεβού εισιτήριο για την ιατρική ειδικότητα που σας ενδιαφέρει και στην συνέχεια - με σειρά προτεραιότητας - εξυπηρετείστε από τον Ιατρό Ειδικότητας. Σύμφωνα και με την οδηγία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Απόφαση 17/03/2016, οι ασθενείς κατά την έλευση τους στο Κεντρικό Ιατρείο υποχρεούνται  να φέρουν μαζί τους το βιβλιάριο ασθενείας τους (καφέ) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον θεράποντα ιατρό.

Συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός υπηρεσίας (π.χ. γυμναστήριο, κολυμβητήριο).
Για να σας χορηγηθεί ιατρική γνωμάτευση θα πρέπει να εξεταστείτε από τα ανάλογα ιατρικά τμήματα. Προσέρχεστε στα ιατρεία και αφού προμηθευτείτε το απαραίτητο εισιτήριο για την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει εξετάζεστε από τον Ιατρό Ειδικότητας με σειρά προτεραιότητας. Αν χρειαστεί να εξεταστείτε και από δεύτερη ειδικότητα η διαδικασία είναι η ίδια. Για ειδικότητες που δεν υπάρχουν στα ιατρεία πρέπει να απευθυνθείτε σε ιδιώτη ιατρό ή στο 401 ΓΣΝΑ στα τακτικά ιατρεία ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο νοσοκομείο. 

Ανανέωση υπηρεσιακού διπλώματος.
Για ανανέωση υπηρεσιακού διπλώματος η διαδικασία είναι η ίδια. Προμηθεύεστε το απαραίτητο εισιτήριο για την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει και εξετάζεστε από τον Ιατρό Ειδικότητας με σειρά προτεραιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις είναι απαραίτητο να προσκομίσετε στον ιατρό το Ατομικό Δελτίο Ασθενειών Α.Δ.Α. (μπλέ βιβλιάριο) καθώς και το Βιβλιάριο Ασθενείας (καφέ βιβλιάριο) όπου αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α., σε περίπτωση που σας ζητηθεί.

Νοσοκομείο

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξεταστείτε στο 401 ΓΣΝΑ θα χρειαστείτε παραπεμπτικό το οποίο προμηθεύεστε από το ιατρείο υποδοχής. Στο παραπεμπτικό θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία σας καθώς και το ιατρικό τμήμα που θέλετε να εξεταστείτε (για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των τακτικών ιατρείων ενημερώνεστε από τον υπηρεσιακό ιατρό ή το νοσηλευτή).
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι το παραπεμπτικό μπορείτε να το προμηθεύεστε από το ιατρείο υποδοχής την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης.

Ο προγραμματισμός εξετάσεων των Αστυνομικών, αλλά και γενικότερα όλων των δικαιούχων περίθαλψης Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, στα εξωτερικά Ιατρεία του 401 ΓΣΝΑ, πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) και ειδικότερα με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ), σύμφωνα με την Φ.700/280/109970 διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Οι Αστυνομικοί που επιθυμούν να εξεταστούν από τα εξωτερικά Ιατρεία του 401 ΓΣΝΑ, οφείλουν να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
1) Να λάβουν σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα για την ειδικότητα από υπηρεσιακό Ιατρό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών.
2) Να εγγραφούν ως χρήστες στην διαδικτυακή πλατφόρμα (https://ekely401gsna.opsyed.army.gr). Ακολούθως επιλέγουν το Εξωτερικό Ιατρείο στο οποίο επιθυμούν να προγραμματίσουν εξέταση, καθώς και την ημέρα και ώρα αυτής μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών.
3) Ο εξεταζόμενος κατά την προσέλευση του στην Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων, την ημέρα της προγραμματισμένης εξέτασης, οφείλει να προσκομίζει και
να επιδεικνύει το προβλεπόμενο παραπεμπτικό σημείωμα από τον Υπηρεσιακό Ιατρό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών.

Αν χρειαστεί επειγόντως να εξεταστείτε λόγω κάποιου ατυχήματος απευθυνθείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του 401 ΓΣΝΑ  ή σε οποιοδήποτε άλλο εφημερεύον νοσοκομείο δημόσιο ή ιδιωτικό.
Συγκεκριμένα το 401 ΓΣΝΑ δέχεται επείγοντα περιστατικά καθημερινά από τις 14:00  και μετά χωρίς παραπεμπτικό.

Για την εισαγωγή σας στο 401 ΓΣΝΑ απαιτείται «εισιτήριο» το οποίο προμηθεύεστε από το ιατρείο υποδοχής την προηγούμενη ημέρα της εισαγωγής ή δύο μέρες πριν. Για να σας δοθεί το εισιτήριο προσκομίζετε στον υπηρεσιακό ιατρό βεβαίωση από το 401 ΓΣΝΑ όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας, η πάθηση και η ακριβής ημερομηνία εισαγωγής σας. Για εισαγωγή σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα- δημόσιο ή ιδιωτικό- δεν απαιτείται εισιτήριο.
Επίσης είναι αναγκαίο να ενημερώσετε έγκαιρα την υπηρεσία σας για την εισαγωγή σας στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Μετά την έξοδό σας από το νοσοκομείο - στρατιωτικό, δημόσιο ή ιδιωτικό - παρουσιάζεστε στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, στο Ιατρείο Υποδοχής, με το Α.Δ.Α. και το εξιτήριό σας την ίδια ή το αργότερο την επόμενη ημέρα της εξόδου. Ο υπηρεσιακός ιατρός γνωματεύει αν μπορείτε να εκτελέσετε υπηρεσία, αν πρέπει να αφεθείτε "ελεύθεροι υπηρεσίας" ή να παραπεμφθείτε στην Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (Ε.Α.Α.). Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών (Ε.Α.Α.) εντός 3 ημερών θα αποφασίσει πόση αναρρωτική άδεια θα σας χορηγηθεί. Στην επιτροπή απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία. Σε περίπτωση που η κατάστασή σας είναι τόσο σοβαρή που δεν επιτρέπει τη μετακίνησή σας, ο υπηρεσιακός ιατρός ή ο νοσηλευτής θα σας ενημερώσουν πως θα περάσετε επιτροπή τηλεφωνικά.

Με το πέρας της αναρρωτικής σας άδειας επιστρέφετε στην υπηρεσία σας. Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε για λόγους υγείας (π.χ. επιμένουν τα συμπτώματα της ασθένειά σας, δεν έχετε αποθεραπευτεί πλήρως) παρουσιάζεστε στα Κ.Ι.Α, στον ιατρό ειδικότητας που σας ενδιαφέρει, για εκ νέου εξέταση. Εάν η Ε.Α.Α. έχει ζητήσει την επανεξέτασή σας τότε θα πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από υπηρεσιακό ιατρό ή από το 401 ΓΣΝΑ.  Ανατρέξτε στις τελευταίες σελίδες του Α.Δ.Α., όπου αναγράφονται η αναρρωτική σας άδεια και το σύνολο των ημερών που έχετε πάρει. Αν δίπλα υπάρχει κόκκινη σφραγίδα τότε απαιτείται η επανεξέτασή σας και θα πρέπει να προσέρθετε στα ιατρεία την επομένη της λήξης της αδείας σας. Εάν μεσολαβεί Σαββατό-Κυριακο ή επίσημη αργία έρχεστε στα ιατρεία την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Πρωτίστως υποχρεούται το προσωπικό σε περίπτωση εισαγωγής έκτακτα σε νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλεία, θεραπεία, αποκατάσταση ή χειρουργική επέμβαση να αναφέρουν τούτο εγκαίρως στην Υπηρεσία τους ανεξάρτητα αν κατα τις ημέρες αυτές έχουν διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας η διανύουν άδεια (σχετική διαταγή). Εξυπακούεται ότι σε όλως έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα (π.χ. καρδιακό επεισόδιο, τροχαίο ατύχημα) η ενημέρωση της Υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από τον ίδιο όταν τούτο καταστεί εφικτό).
Αν έχετε ιατρική γνωμάτευση από ιδιώτη ιατρό ή δημόσιο νοσοκομείο  πρέπει να την προσκομίσετε μαζί με το Α.Δ.Α στο Κ.Ι.Α., στο ιατρείο υποδοχής, την ίδια ημέρα της εξέτασης ή την επομένη.  Ο υπηρεσιακός ιατρός θα αναγράψει τη διάγνωση στο δελτίο ασθενειών και θα γνωματεύσει πόσες μέρες κρίνει εκείνος ότι θα πρέπει να μείνετε εκτός υπηρεσίας. Σας ενημερώνουμε ότι στο Α.Δ.Α. μπορούν να γράφουν μόνο υπηρεσιακοί ιατροί. Καμία άδεια ασθένειας δεν ισχύει αν δεν περαστεί στο δελτίο σας.

Σε περίπτωση που διενεργείτε εις βάρος σας Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. θα χρειαστεί να πάρετε βεβαίωση μελλοντικών συνεπειών (αποθεραπευτήριο), την οποία θα σας δώσει υπηρεσιακός ιατρός ειδικότητας αντίστοιχης του τραυματισμού σας (π.χ για συρραφή θλαστικού τραύματος αποθεραπευτήριο θα σας δώσει ο χειρουργός). Θα πρέπει να προσέρθετε στα ιατρεία καθημερινές (ώρες 8:00-13:00) έχοντας μαζί σας απαραιτήτως το Α.Δ.Α. και την παραγγελία αυτού που διατάσει την Ε.Δ.Ε ή Π.Δ.Ε. και αφού προμηθευτείτε το απαραίτητο εισιτήριο από το γραφείο διαχείρισης ασθενών, θα εξυπηρετηθείτε από την συγκεκριμένη ειδικότητα.

Ανάρρωση

Με το πέρας της αναρρωτικής σας άδειας επιστρέφετε στην υπηρεσία σας. Εάν δεν μπορείτε να επιστρέψετε για λόγους υγείας (π.χ. επιμένουν τα συμπτώματα της ασθένειά σας, δεν έχετε αποθεραπευτεί πλήρως) παρουσιάζεστε στα Κ.Ι.Α, στον ιατρό ειδικότητας που σας ενδιαφέρει, για εκ νέου εξέταση. Εάν η Ε.Α.Α. έχει ζητήσει την επανεξέτασή σας τότε θα πρέπει να εξεταστείτε εκ νέου από υπηρεσιακό ιατρό ή από το 401 ΓΣΝΑ.  Ανατρέξτε στις τελευταίες σελίδες του Α.Δ.Α., όπου αναγράφονται η αναρρωτική σας άδεια και το σύνολο των ημερών που έχετε πάρει. Αν δίπλα υπάρχει κόκκινη σφραγίδα τότε απαιτείται η επανεξέτασή σας και θα πρέπει να προσέρθετε στα ιατρεία την επομένη της λήξης της αδείας σας. Εάν μεσολαβεί Σαββατό-Κυριακο ή επίσημη αργία έρχεστε στα ιατρεία την πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Πρωτίστως υποχρεούται το προσωπικό σε περίπτωση εισαγωγής έκτακτα σε νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλεία, θεραπεία, αποκατάσταση ή χειρουργική επέμβαση να αναφέρουν τούτο εγκαίρως στην Υπηρεσία τους ανεξάρτητα αν κατα τις ημέρες αυτές έχουν διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας η διανύουν άδεια (σχετική διαταγή). Εξυπακούεται ότι σε όλως έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις προβλημάτων υγείας, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα (π.χ. καρδιακό επεισόδιο, τροχαίο ατύχημα) η ενημέρωση της Υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από τον ίδιο όταν τούτο καταστεί εφικτό).
Αν έχετε ιατρική γνωμάτευση από ιδιώτη ιατρό ή δημόσιο νοσοκομείο  πρέπει να την προσκομίσετε μαζί με το Α.Δ.Α στο Κ.Ι.Α., στο ιατρείο υποδοχής, την ίδια ημέρα της εξέτασης ή την επομένη.  Ο υπηρεσιακός ιατρός θα αναγράψει τη διάγνωση στο δελτίο ασθενειών και θα γνωματεύσει πόσες μέρες κρίνει εκείνος ότι θα πρέπει να μείνετε εκτός υπηρεσίας. Σας ενημερώνουμε ότι στο Α.Δ.Α. μπορούν να γράφουν μόνο υπηρεσιακοί ιατροί. Καμία άδεια ασθένειας δεν ισχύει αν δεν περαστεί στο δελτίο σας.

Σε περίπτωση που διενεργείτε εις βάρος σας Ε.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε. θα χρειαστεί να πάρετε βεβαίωση μελλοντικών συνεπειών (αποθεραπευτήριο), την οποία θα σας δώσει υπηρεσιακός ιατρός ειδικότητας αντίστοιχης του τραυματισμού σας (π.χ για συρραφή θλαστικού τραύματος αποθεραπευτήριο θα σας δώσει ο χειρουργός). Θα πρέπει να προσέρθετε στα ιατρεία καθημερινές (ώρες 8:00-13:00) έχοντας μαζί σας απαραιτήτως το Α.Δ.Α. και την παραγγελία αυτού που διατάσει την Ε.Δ.Ε ή Π.Δ.Ε. και αφού προμηθευτείτε το απαραίτητο εισιτήριο από το γραφείο διαχείρισης ασθενών, θα εξυπηρετηθείτε από την συγκεκριμένη ειδικότητα.

Scroll to Top