Χαραλαμπίδης Α. Μιχάλης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

69ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ
210 348 2413 
abc@kiath.gr
Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ 1987
Orthopedic Manipulative Therapist(O.M.T)
Traditional Chinese Medicine Acupuncture.
Βιο-ιατρικός Βελονισμός.

Κοινοποίηση
Scroll to Top