ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή
Ψυχολογικής Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης
της Ελληνικής Αστυνομίας

210 3410900

Η «24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης» είναι μια δομή παροχής φροντίδας στον τομέα της ψυχικής υγείας, που απευθύνεται στο ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους. Υπάγεται στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Ιατρείου στην οδό Πειραιώς 153 στην Αθήνα.

Αντικείμενο της Γραμμής είναι η παροχή ψυχολογικής φροντίδας στους δικαιούχους, με χαρακτήρα συμβουλευτικό και υποστηρικτικό, με δικαίωμα ανώνυμης επικοινωνίας, καθώς και τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των συνομιλιών, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Παράλληλα προσφέρει ενημέρωση γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας, αλλά και γύρω από υπηρεσίες και δομές ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο του αντικειμένου της Τηλεφωνικής Γραμμής.

Φιλοδοξία και προτεραιότητα του προσωπικού της Γραμμής είναι να βρίσκεται δίπλα στο συνάδελφο, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, καταργώντας τις αποστάσεις και τους περιορισμούς. Να βρίσκεται δίπλα στο συνάνθρωπο που καλεί, όχι από αδυναμία αλλά κάνοντας μια κίνηση αυτοφροντίδας και υπευθυνότητας απέναντι στον ίδιο και το περιβάλλον του.

Η γραμμή προσφέρει:

  • Ψυχολογική υποστήριξη ένστολου και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής αστυνομίας σε θέματα υπηρεσιακού και οικογενειακού περιβάλλοντος, καθώς και θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.
  • Υποστήριξη των οικογενειών των δικαιούχων, καθώς και του εν αποστρατεία προσωπικού και των οικογενειών τους σε θέματα ψυχικής υγείας.
  • Άμεση ανταπόκριση και παρέμβαση σε καταστάσεις προσωπικής κρίσεως.
  • Συμβουλευτική του Προσωπικού και των Διοικήσεων για το χειρισμό ειδικών περιστατικών και καταστάσεων.
  • Πρόληψη και διαχείριση του καθημερινού στρες και του εργασιακού άγχους.
  • Συμβουλευτική σε θέματα σχέσεων, οικογένειας και συμπεριφοράς.
  • Ψυχολογική υποστήριξη σε θέματα υγείας, οργανικών νοσημάτων, θέματα πένθους, καθώς και άλλων απωλειών.
ιατρός-επιφυλακής-φωτό

Στελέχωση

Η Τηλεφωνική Γραμμή στελεχώνεται από Αστυνομικούς Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου, έχουν μεταπτυχιακές σπουδές και κλινική εμπειρία στο αντικείμενο της ψυχολογίας, ενώ έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης προσωπικών κρίσεων, περιστατικών αυτοκαταστροφικότητας και αυτοκτονικότητας.

Πλεονέκτημα της διπλής ιδιότητας του προσωπικού της Τηλεφωνικής Γραμμής αποτελεί το γεγονός, ότι εκτός από την επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευσή του για την παροχή επιστημονικής ψυχολογικής φροντίδας, υπάρχει εμπειρία και προσωπικό βίωμα του αμιγούς αστυνομικού αντικειμένου που εξασφαλίζει καλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των συνάδελφων.

Scroll to Top