Ενδεικτικός πίνακας κυριοτέρων νοσημάτων και σωματικών ατελειών αιτιών αποκλεισμού υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές

Σχετικά: Π.Δ. 11/2014 (Α-17) ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Υπουργικές Αποφάσεις υπ΄αριθ.: α) Φ.400/454/380172/ Σ.932 από 15-12-2014 (Β΄ 3513), β) Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-4-2019 (Β΄ 1360) & γ) Φ.454/5/189353/Σ.1253 από 09-2-2020 (Β΄ 588) Πλήρης πίνακας εμπεριέχεται στο ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα (Γενικός Πίνακας Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών) ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Παχυσαρκία, ιδιοσυστασιακή …

Ενδεικτικός πίνακας κυριοτέρων νοσημάτων και σωματικών ατελειών αιτιών αποκλεισμού υποψηφίων στις Αστυνομικές Σχολές Περισσότερα »