ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών

doctor-iconwebp

Ιατρικό Προσωπικό

Αντωνόπουλος Δημήτριος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β’

Περισσότερα

Κόλλιας Γεώργιος

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α΄(ΥΓ)
ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ’

Περισσότερα

Λεβέντης Ιωάννης

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ (ΥΓ)
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β’

Περισσότερα

Μάντζαρης Γεώργιος 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Περισσότερα

Μαντζούνης Αριστείδης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β’

Περισσότερα

Μπαδέκας Αθανάσιος Χ.

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.

Περισσότερα

Μπερδούσης Κωνσταντίνος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ’

Περισσότερα

Μπρίκου Ανθή

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΥΓ)
ΙΑΤΡΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α’

Περισσότερα

Σταυρουλάκης Γεώργιος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ (ΥΓ)
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β’

Περισσότερα
Scroll to Top