ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τράπεζα Αίματος

Η Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α, στεγάζεται σε πολιτικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας και η λειτουργία της ελέγχεται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού.

Το αίµα είναι προϊόν εθελοντικής αιμοδοσίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή ιδιωτών.

Το αίµα χορηγείται στο εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, στους πολιτικούς υπαλλήλους, στα µέλη της οικογένειας (σύζυγοι, τέκνα, γονείς των συζύγων, αδέλφια και γονείς) και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στους συνταξιούχους του Σώµατος και στα µέλη των οικογενειών τους, κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

Η διαδικασία χορήγησης του αίµατος καθορίζεται µε διαταγή του Αρχηγού.

1. Στους εθελοντές αιμοδότες χορηγείται (σύμφωνα με το άρθρο 39 του Π.Δ 584/85):
α) Τετραήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας κάθε φορά που προσφέρουν αίµα προς χρήση, είτε για τις Τράπεζες Αίµατος της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε για τις τράπεζες αίματος των συνδικαλιστικών φορέων (υπ΄αριθ.1005/16/1013162 από 25/05/2016 διαταγή Α.Ε.Α) ή προς χρήση για ασθενή εν ενεργεία Αστυνομικού ή Πολιτικού Υπαλλήλου.
β) ∆ιήµερη ειδική άδεια αιμοδοσίας σε κάθε άλλη περίπτωση προσφοράς αίµατος.

2. Οι ανωτέρω ειδικές άδειες χορηγούνται από τις Υπηρεσίες µε την προσκόμιση σ’ αυτές της σχετικής βεβαίωσης αιμοδοσίας, που χορηγούν στους αιμοδότες τα αιµοληπτικά κέντρα ή οι Τράπεζες αίµατος, η οποία και πρωτοκολλάται στο φάκελο αδειών κάθε αιµοδότη.

3. Οι εν λόγω άδειες αρχίζουν, από την ημερομηνία αιμοδοσίας, ο χρόνος διάρκειας δε αυτών δεν λογίζεται ως χρόνος ασθενείας και δεν επηρεάζει τους αιµοδότες αρνητικά στην εν γένει  υπηρεσιακή τους κατάσταση (ως προαγωγές, αποδοχές).

4. Κάθε αιµοδοσία, της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αναφέρεται αµέσως µε σήµα, από την Υπηρεσία του αιµοδότη, στην Τράπεζα Αίµατος, για την οποία χορηγήθηκε. Η αναφορά αυτή περιλαµβάνει τα στοιχεία του αιµοδότη, καθώς και το χρόνο και τόπο αιµοδοσίας. Η επιλογή του χρόνου αιμοδοσίας του προσωπικού, στις μεν καθιερωμένες ομαδικές εθελοντικές αιμοδοσίες γίνεται από την υπηρεσία μας, μετά από συνεννόηση με τις συμμετέχουσες άλλες Αστυνομικές Υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, στις δε ατομικές πρέπει να είναι αποτέλεσμα της επιθυμίας του αιμοδότη, οπωσδήποτε της υπηρεσιακής ευχέρειας και της συνεργασίας αυτού με την προϊστάμενη του αρχή. Άλλωστε η πίστη στην ιδέα της “εθελοντικής αιμοδοσίας” θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το χρόνο πραγματοποίησής της και ανεπηρέαστη από τη διευκόλυνση του υπαλλήλου ή της Υπηρεσίας του.

Κατόπιν των ανωτέρω και με γνώμονα αφενός την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών και αφετέρου την εξυπηρέτηση και προστασία των εθελοντών αιμοδοτών του σώματος, κρίνουμε σκόπιμο ότι κάθε επιθυμία για αιμοδοσία του προσωπικού, είτε στην επίσημη Τράπεζα Αίματος του Σώματος είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να διευκολύνεται από τον προϊστάμενο του, μέσα στα πλαίσια της υπηρεσιακής ευχέρειας, με σχετική έγκριση και για κανένα λόγο δεν πρέπει να πραγματοποιείται αυθαίρετα, δικαιολογημένων μόνο των περιπτώσεων της επείγουσας ανάγκης μετάγγισης προσώπου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του υπαλλήλου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τράπεζα Αίματος Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3482438 & 210-3482421

Αιμοδοσίες

«Ημέρα της Αστυνομίας» 2023 – Εθελοντική αιμοδοσία αστυνομικού προσωπικού

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και  του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου, η Διεύθυνση Υγειονομικού επόπτευσε την τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιήθηκε από ...
Περισσότερα

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας

Την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού/ΑΕΑ της Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος (ΥΓ) κ.Αθανάσιος Μπαδέκας, παρέστη στο Κέντρο Μελετών Ασφαλείας , σε εθελοντική αιμοδοσία, που πραγματοποίηθηκε από την ...
Περισσότερα
αιμοδοσία-φωτό

Εθελοντική Αιμοδοσία Προσωπικού 2022

Η Διεύθυνση Υγειονομικου/Α.Ε.Α εν όψη του Εορτασμού του Προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου , πραγματοποίησε τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία από τις 18 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2022 , στο Ιπποκράτειο ...
Περισσότερα
Scroll to Top